Jarní soutěž o palivo zdarma!

Jarní soutěž o palivo zdarma!

1. Organizátor soutěže

 

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost CDP IVORY s.r.o. se sídlem, U Slovanky 1388/5, 182 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 24277185, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200259

2. Termín soutěže

Soutěž o hlavní cenu v podobě dárkového poukazu bude probíhat od 1.4.2018 do 31.5.2018. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž jakkoli prodloužit o jím stanovenou dobu, a to případně i opakovaně.

3. Účastníci soutěže

Zúčastnit se soutěže mohou pouze řádně zaregistrovaní zákazníci e-shopu www.cdp.cz a www.cdp-pelety.sk. Účastí v soutěži zákazník vyjadřuje souhlas.

4. Princip a podmínky soutěže

Účastníkem soutěže se stane plně svéprávná fyzická osoba či jakákoli právnická osoba, která bude v termínu soutěže podle bodu 2. (včetně jeho případného prodloužení) nebo se v rámci tohoto termínu stane registrovaným zákazníkem na e-shopu www.cdp.cz a www.cdp-pelety.sk, a která současně v termínu soutěže zakoupí od pořadatele soutěže minimálně 2 tuny paliva (pelety, brikety nebo balené uhlí). Za účastníka soutěže nebude považován ten, kdo písemně či elektronicky výslovně sdělí pořadateli soutěže, že si nepřeje účastnit se této soutěže. Z účastníků soutěže budou určeni její výherci vždy losem.

5. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži je 6 dárkových poukazů s platností do 30.9.2019 na palivo zdarma od CDP IVORY s.r.o. v objemu a typu paliva totožném s objednávkou realizovanou v průběhu termínu soutěže, maximálně však v objemu 4 tun nebo 4 palet příslušného paliva na jednoho výherce. V případě, že výherce objedná v době konání soutěže různé druhy paliva, výhra v podobě dárkového poukazu bude znít na jeden z objednaných druhů paliva dle uvážení organizátora soutěže. Výherce není oprávněn postoupit či převést jakkoli práva z výhry na jakoukoli třetí osobu (zejména darováním poukazu apod.).

6. Vyhlášení soutěže

Termín slosování soutěže bude 18.6.2018. Výherce bude telefonicky kontaktován nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu slosování. V případě, že organizátor rozhodne o prodloužení soutěže, která by tak skončila po stanoveném dni slosování, stanoví přitom i nový termín slosování výher.

7. Osobní údaje

V souvislosti s pořádáním soutěže bude pořadatel soutěže, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu uvedeném v registračním formuláři na internetových stránkách www.cdp.cz a www.cdp-pelety.sk pro oprávněné zájmy pořadatele, tj. pro účely kontaktu výherců a pro plnění povinností organizátora/pořadatele, včetně např. předání a uplatnění výher. Pořadatel při předání výher požádá výherce o pořízení fotografie, kterou zveřejnění na svých internetových stránkách a stránkách pořadatele umístěných na sociálních skupinách společně se jménem výherce a obcí sídla/bydliště výherce. V případě souhlasu výherce pořadatel pořídí uvedenou fotografii a zveřejní ji v souladu s předchozí větou.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Účastník soutěže, který nesplní všechny její podmínky nebo který se dopustil v rámci takové soutěže nepoctivého jednání, jednání v rozporu s dobrými mravy či obcházející pravidla soutěže, je vyloučen z možnosti získání výhry. Z možnosti výhry či uplatnění výhry (využití poukazu) je vyloučen také účastník soutěže, který je vůči pořadateli soutěže v prodlení s plněním jakéhokoli splatného dluhu v den slosování či porušuje jakékoli jiné oprávněné zájmy pořadatele či porušil tato pravidla. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Na žádost výherce může být příslušná výhra předána osobně, jinak pořadatel výhry zašle na své náklady na místo dodání vyplněné v rámci registrace do e-shopu pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher. Výhry, které budou pořadateli soutěže vráceny jako nedoručené, propadají v jeho prospěch. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies